NGC 4676
Toelichting bij het thema

Nieuwsbrief.  

*Op vrijdagavond 13 september zal de eerste sterrenkundepresentatie gegeven worden door Vincent Spannenburg. Het thema zal zijn, Ons Zonnestelsel.

Dat het Zonnestelsel niet alleen bestaat uit de Zon en de acht grote planeten met hun manen is je bekend. Ook andere objecten maken deel uit van het Zonnestelsel zoals kometen, meteoren, ijsdwergen en planetoïden. Er wordt deze avond aan de hand van een beamerpresentatie een totaalplaatje aangereikt. 

Verder zal deze eerste avond benut worden om de ideeën die wij hebben aan de bezoeker bekend te maken. Onder andere wordt gedacht aan de prachtige orkestsuite The Planets van Gustav Holst. Deze muziek willen we graag ten gehore brengen met medewerking van de bezoeker...                                                                    Bij helder weer gaan we ook sterrenkijken. Vrije gift.

*Op vrijdagavond 27 september zal Thea Schenk een presentatie houden over het fenomeen Poollicht. Poollicht of aurora's ontstaan wanneer hoog energetische deeltjes, elektronen en protonen, in alle hevigheid worden uitgestoten door de zon en worden ingevangen in het Aardmagnetisch veld. Deze deeltjes botsen dan bij de polen op de luchtmoleculen waardoor er een spectaculair lichtpatroon ontstaat dat constant in beweging is. Soms in Nederland enigszins te onderscheiden.

De in Amsterdam geboren Thea Schenk heeft zowel in de gezondheidszorg als bij de Engelstalige wetenschappelijke uitgeverij Elsevier gewerkt. Nu ze met prepensioen is kan ze volop bezig zijn met haar grote interesse die ze sinds haar prilste jeugd nooit heeft losgelaten, astronomie! Later kwam daar reis/natuurfotografie bij. In 2011 zag ze haar eerste aurora en reisde het jaar daarop met de Astronomy Voyage langs de Noorse kust. Zo leerde ze een Britse astrofysicus kennen die aan boord lezingen hield en van wie ze in de jaren daarna veel geleerd heeft. De combinatie aurora- astrofotografie is haar passie! Ze reist jaarlijks naar Noorwegen en IJsland om de prachtigste opnamen te maken. Een avondje voor de liefhebbers van het hoge noorden! Entree - Vrije gift

*Op zaterdag 26 oktober 2019 - Nacht van de Nacht! Dit gaat aan ons centrum 'voorbij.' Zelf ben ik actief bij Weer- en Sterrenkundevereniging Thales in Zwolle. Ieder jaar staan daar meerdere amateurastronomen met hun sterrenkijker evenals ik met mijn C-8. Bij helder weer is het geweldig om al die mensen de mogelijkheid te bieden door de telescoop van een amateur te laten kijken. 

*Op vrijdagavond 11 oktober houdt amateursterrenkundige Willie Buning een presentatie over spectrografie. Spectrografie is een zeer belangrijk onderdeel in de sterrenkunde. Wanneer je met een spectrograaf het zichtbare licht van een ster bestudeert, het licht dat wij met onze ogen waarnemen, zie je dat dit 'wit licht' uit de kleuren bestaat waaruit ook de regenboog is samengesteld. Tevens vallen dan de donkere lijnen op die specifiek hun plaats innemen in dit spectrum. De zogenaamde Fraunhofer- of absorptielijnen. Hieruit kan de sterrenkundige zeer veel informatie halen. Bijvoorbeeld waaruit de ster (zon) is samengesteld. En ster bestaat hoofdzakelijk uit de lichte elementen waterstof en helium. Oudere sterren, die verder zijn in hun kernfusieproces, bevatten vaak zwaardere elementen/metalen. Willie Buning is lid van de Weer- en Sterrenkundevereniging Thales te Zwolle. Na de presentatie gaan we sterrenkijken.                                              Entree - vrije gift.

  

*Op vrijdagavond 25 oktober komt de bekende Zwolse pianist, componist en muziekdocent George Wink een lezing houden over de sonate in B-moll van componist Franz Liszt (1811-1886). Hij zal ingaan op het ontstaan van deze monumentale sonate en de interpretatie ervan. Ook de persoon Liszt wordt belicht. Hij wordt beschouwd als één van de grootste pianisten die ooit geleefd heeft. Website - www.georgewink.nl                 Entree € 5,-

*Op maandag 11 november is de planeet Mercurius in benedenconjunctie. Omdat de planeet zich tegelijkertijd nabij een van de knopen van zijn baan bevindt, loopt de planeet vandaag precies tussen Aarde en zon door. Mercurius trekt voor de zon langs: een Mercuriusovergang. De eerste helft van dit verschijnsel is vanuit Nederland en België zichtbaar. 

Tijdstippen in MET: intrede: eerste uitwendige contact    -  14.35 uur
                                intrede, eerste inwendige contact     -  14.37 uur
                                kortste afstand                                  -  17.19 uur
                                uittrede, laatste inwendig contact     -  20.02 uur
                                uittrede, laatste uitwendig contact    -  20.04 uur

 

Op die dag zullen wij met een kijker opgesteld staan voor het klein kenniscentrum. Zeer de moeite waard om dit fenomeen te volgen. Je ziet dan een pikzwart bolletje/schijfje zich aftekenen voor de zonneschijf!           

*Op vrijdagavond 22 november zal de vaste beiaardier van de beiaard van de Baseliek van de heilige Kruisverheffing te Raalte, Henk Veldman, een lezing houden over zijn prachtig vak. Henk Veldman ontving zijn eerste muziekonderricht van Kees Steketee, die hem voorbereidde op de orgelstudie aan het Groninger Conservatorium. Aldaar studeerde hij bij Wim van Beek. Het diploma Uitvoerend Musicus behaalde hij in 1996 aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem bij Theo Jellema. Tevens behaalde hij het diploma Tweede Fase aan de Nederlandse Beiaardschool met als docent Bernard Winsemius. Hij is vaste bespeler van de Hemonybeiaard te Middelstum en beiaardier te Raalte.   Entree € 5,- 

Bolvormige sterrenhoop M 13 - Foto Jan Kamphuis.                                                                                   

*Op vrijdagavond 13 december wordt er door Vincent Spannenburg aandacht besteed aan bolvormige sterrenhopen. Deze objecten bestaan uit concentraties van vele honderdduizenden sterren. Vroeger ging men er vanuit dat deze zeer oude objecten tamelijk eenvoudig van samenstelling waren.Tegenwoordig heeft de beroepsastronoom er een totaal andere kijk op. Niet langer blijkt dat deze meer dan 10.000.000.000 jaar oude sterren concentraties weinig verschillen qua chemische samenstelling. Nee, juist is de verscheidenheid in samenstelling groter dan tot nog toe werd aangenomen. Het stelt de beroepsastronoom voor raadsels omdat deze objecten in hun geheel ontstaan zijn uit een grote wolk van interstellair waterstofgas. Na de presentatie gaan we sterrenkijken! Vrije gift

                                                                                      

Een van de topvondsten gedaan door Frans Roescher. De schedel van een aonyx antiquus, oftewel klauwloze otter!

*Op vrijdag 13 maart 2020 betreft het een avond paleontologie. Frans Roescher, woonachtig in Almere, gaat het vooral hebben over het Laat-pleistoceen van de Almere en omstreken. Het betreft een verhaal over de fossiele vondsten van hem uit het Eemien en het Weichselien. Hij gaat u onderhouden over het landschap, klimaat en de fauna van die tijd. Het betreft de periode van 126.000 tot 11.800 jaar geleden. Faunaresten uit die tijd zijn spectaculair! Het betreft o.a. de bosoliefant, klauwloze otter, nijlpaard, leeuw, hyena, wolharige neushoorn, mammoet, reuzenhert enz. Vrije gift.  

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten bij Klein Kenniscentrum de Brug stuur dan je e-mailadres op naar vincent@muziekhuisspannenburg.nl