NGC 4676
Agenda

De agenda ziet er als volgt uit. 

Op vrijdagavond 27 september 2019 zal de tweede presentatie gehouden worden. Het zal een sterrenkundig onderwerp betreffen waarin een amateurastronoom zijn of haar thema zal hebben bepaald. Ruim voor die tijd zal bekend worden gemaakt wie de presentatie houdt en waar die over zal gaan. Voor de door amateurs gehouden presentaties vragen wij een vrije gift om kosten dekkend te kunnen zijn. 

Omdat er verschillende vakgebieden worden belicht en dus niet alleen sterrenkunde, kunnen we ons geen publiekssterrenwacht noemen. Wij zijn ook geen stichting of vereniging. Wij zijn gewoon enthousiast en willen graag op deze wijze kennis doorgeven. Andere vakgebieden kunnen bijvoorbeeld zijn muziek, archeologie, film, kunst, architectuur, maritiem. Ook ligt het in de bedoeling één of twee maal per jaar een beroepsastronoom een lezing te laten verzorgen. Alleen als een amateursterrenkundige zijn beamerpresentatie heeft gehouden bestaat de mogelijkheid om aansluitend daarop de sterrenkijker te gebruiken. Vanzelfsprekend wanneer het weer dat toelaat! 

Links de blauwe poort. Ingang tot het KLEIN KENNISCENTRUM DE BRUG.

De presentaties zullen steeds om 20.00 uur aanvangen. Vanaf 19.30 uur ben je welkom en is er gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken. En natuurlijk om te praten met andere bezoekers over het onderwerp van die avond. 

Zie voor details de Nieuwsbrief.