NGC 4676
Toelichting bij het thema

Nieuwsbrief.  

*Op zaterdag 26 oktober 2019 - Nacht van de Nacht! Dit gaat aan ons centrum 'voorbij.' Zelf ben ik actief bij Weer- en Sterrenkundevereniging Thales in Zwolle. Ieder jaar staan daar meerdere amateurastronomen met hun sterrenkijker om het publiek te ontvangen dat op het evenement afkomt. Bij helder weer is het geweldig om al die mensen de mogelijkheid te bieden door de telescoop van de amateur te laten kijken. De waarneemgroep van Thales staat die avond in het Doepark (Goertjesweg 1) te Zwolle. Ook vanaf de Veldschuur in Hasselt/Rouveen (Wijkweg 2) wordt er door waarnemers van Thales waargenomen. 

Zelf ben ik dit jaar, even losgeweekt van de waarneemgroep Thales, te vinden op Landgoed de Haere te Olst alwaar ook invulling wordt gegeven aan de Nacht van de Nacht. De natuurfotograaf Johan van der Wielen verzorgt daar een workshop nachtfotografie. Zelf sta ik daar met mijn sterrenkijker Celestron C-8 en zal daar ook een korte presentatie verzorgen. De verwachting is dat nog een persoon met sterrenkijker aanwezig zal zijn. www.natuurenmilieuoverijssel.nl 

*Op vrijdagavond 11 oktober houdt amateursterrenkundige Willie Buning een presentatie over spectrografie. Spectrografie is een zeer belangrijk onderdeel in de sterrenkunde. Wanneer je met een spectrograaf het zichtbare licht van een ster bestudeert, het licht dat wij met onze ogen waarnemen, zie je dat dit 'wit licht' uit de kleuren bestaat waaruit ook de regenboog is samengesteld. Tevens vallen dan de donkere lijnen op die specifiek hun plaats innemen in dit spectrum. De zogenaamde Fraunhofer- of absorptielijnen. Hieruit kan de sterrenkundige zeer veel informatie halen. Bijvoorbeeld waaruit de ster (zon) is samengesteld. En ster bestaat hoofdzakelijk uit de lichte elementen waterstof en helium. Oudere sterren, die verder zijn in hun kernfusieproces, bevatten vaak zwaardere elementen/metalen. Willie Buning is lid van de Weer- en Sterrenkundevereniging Thales te Zwolle. Na de presentatie gaan we sterrenkijken.                                              Entree - vrije gift.

  

*Op vrijdagavond 25 oktober komt de bekende Zwolse pianist, componist en muziekdocent George Wink een lezing houden over de sonate in B-moll van componist Franz Liszt (1811-1886). Hij zal ingaan op het ontstaan van deze monumentale sonate en de interpretatie ervan. Ook de persoon Liszt wordt belicht. Hij wordt beschouwd als één van de grootste pianisten die ooit geleefd heeft. Website - www.georgewink.nl                 Entree € 5,-

 

*Op vrijdagavond 8 november staat de presentatie in het teken van exoplaneten. De eerste exoplaneet werd ontdekt bij de ster 51 Pegasi door de astronomen Michel Mayor en Didier Queloz op 6 oktober 1995. Vanaf dat moment begon de beroepsastronoom te beseffen dat ons zonnestelsel niet uniek is. Nu zijn er al zo'n 4000 exoplaneten bekend. De presentatie vangt aan met een stukje historie betreffende ons zonnestelsel gevolgt door onze tegenwoordige kijk op het zonnestelsel. Daarna gaan we 'de diepte in'. Dat wil zeggen, we verlaten onze eigen leefomgeving en gaan kijken hoe andere zonnestelsels opgebouwd zijn. Is daar misschien leven? Spreker deze avond is Gert Schooten. Entree - vrije gift.

 

*Op maandag 11 november is de planeet Mercurius in benedenconjunctie. Omdat de planeet zich tegelijkertijd nabij een van de knopen van zijn baan bevindt, loopt de planeet vandaag precies tussen Aarde en zon door. Mercurius trekt voor de zon langs: een Mercuriusovergang. De eerste helft van dit verschijnsel is vanuit Nederland en België zichtbaar. 

Tijdstippen in MET: intrede: eerste uitwendige contact    -  14.35 uur
                                intrede, eerste inwendige contact     -  14.37 uur
                                kortste afstand                                  -  17.19 uur
                                uittrede, laatste inwendig contact     -  20.02 uur
                                uittrede, laatste uitwendig contact    -  20.04 uur

Op die dag zullen wij met een kijker opgesteld staan voor het klein kenniscentrum. Zeer de moeite waard om dit fenomeen te volgen. Je ziet dan een pikzwart bolletje/schijfje zich aftekenen voor de zonneschijf!           

 

*Op vrijdagavond 22 november zal de vaste beiaardier van de beiaard van de Baseliek van de heilige Kruisverheffing te Raalte, Henk Veldman, een lezing houden over zijn prachtig vak. Henk Veldman ontving zijn eerste muziekonderricht van Kees Steketee, die hem voorbereidde op de orgelstudie aan het Groninger Conservatorium. Aldaar studeerde hij bij Wim van Beek. Het diploma Uitvoerend Musicus behaalde hij in 1996 aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem bij Theo Jellema. Tevens behaalde hij het diploma Tweede Fase aan de Nederlandse Beiaardschool met als docent Bernard Winsemius. Hij is vaste bespeler van de Hemonybeiaard te Middelstum en beiaardier te Raalte.   Entree € 5,- 

Bolvormige sterrenhoop M 13 - Foto Jan Kamphuis.                                                                                   

*Op vrijdagavond 13 december wordt er door Vincent Spannenburg aandacht besteed aan bolvormige sterrenhopen. Deze objecten bestaan uit concentraties van vele honderdduizenden sterren. Vroeger ging men er vanuit dat deze zeer oude objecten tamelijk eenvoudig van samenstelling waren.Tegenwoordig heeft de beroepsastronoom er een totaal andere kijk op. Niet langer blijkt dat deze meer dan 10.000.000.000 jaar oude sterren concentraties weinig verschillen qua chemische samenstelling. Nee, juist is de verscheidenheid in samenstelling groter dan tot nog toe werd aangenomen. Het stelt de beroepsastronoom voor raadsels omdat deze objecten in hun geheel ontstaan zijn uit een grote wolk van interstellair waterstofgas. Na de presentatie gaan we sterrenkijken! Entree - vrije gift

*Op vrijdagavond 10 januari 2020 zal de bekende amateurarcheoloog Bert Terlouw een presentatie geven over zijn vondsten in de omgeving van Raalte en Heeten. Door de droge zomer van 2018 blijken satellietbeelden van Google Earth afwijkende structuren in het landschap te tonen die duiden op vroegere bewoning. Zo blijkt er bij Wesepe een burcht te hebben gestaan met versterkte toren. Ook leverde de Raaltenaar de eerste aanzet tot een bewijs dat er een mogelijk oude nederzetting uit de IJzertijd moet hebben bestaan op een specifieke zijde van de Lemelerberg. Dat zijn vondsten van grote betekenis zijn komt tot uitdrukking in de belangstelling die de Rijksdienst Cultureel Erfgoed toont. Naast het vele speurwerk dat Terlouw reeds verrichtte verwacht hij ook in de omgeving van Hasselt en nabij Dalfsen interessante vondsten. Entree - vrije gift.  

 

                                                                                      

Een van de topvondsten gedaan door Frans Roescher. De schedel van een aonyx antiquus, oftewel klauwloze otter!

*Op vrijdag 13 maart 2020 betreft het een avond paleontologie. Frans Roescher, woonachtig in Almere, gaat het vooral hebben over het Laat-pleistoceen van de Almere en omstreken. Het betreft een verhaal over de fossiele vondsten van hem uit het Eemien en het Weichselien. Hij gaat u onderhouden over het landschap, klimaat en de fauna van die tijd. Het betreft de periode van 126.000 tot 11.800 jaar geleden. Faunaresten uit die tijd zijn spectaculair! Het betreft o.a. de bosoliefant, klauwloze otter, nijlpaard, leeuw, hyena, wolharige neushoorn, mammoet, reuzenhert enz. Vrije gift.  

Vanwege de Feestdagen vindt er op vrijdag 27 december geen presentatie plaats. Wij wensen iedereen fijne Feestdagen toe. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten bij Klein Kenniscentrum de Brug stuur dan je e-mailadres op naar vincent@muziekhuisspannenburg.nl