NGC 4676
Toelichting bij het thema

Nieuwsbrief.  

 

Bolvormige sterrenhoop M 13 - Foto Jan Kamphuis.                                                                                   

*Op vrijdagavond 13 december wordt er door Vincent Spannenburg aandacht besteed aan bolvormige sterrenhopen. Deze objecten bestaan uit concentraties van vele honderdduizenden sterren. Vroeger ging men er vanuit dat deze zeer oude objecten tamelijk eenvoudig van samenstelling waren.Tegenwoordig heeft de beroepsastronoom er een totaal andere kijk op. Niet langer blijkt dat deze meer dan 10.000.000.000 jaar oude sterren concentraties weinig verschillen qua chemische samenstelling. Nee, juist is de verscheidenheid in samenstelling groter dan tot nog toe werd aangenomen. Het stelt de beroepsastronoom voor raadsels omdat deze objecten in hun geheel ontstaan zijn uit een grote wolk van interstellair waterstofgas. Na de presentatie gaan we sterrenkijken! Entree - vrije gift

*Op vrijdagavond 10 januari 2020 zal de bekende amateurarcheoloog Bert Terlouw een presentatie geven over zijn vondsten in de omgeving van Raalte en Heeten. Door de droge zomer van 2018 blijken satellietbeelden van Google Earth afwijkende structuren in het landschap te tonen die duiden op vroegere bewoning. Zo blijkt er bij Wesepe een burcht te hebben gestaan met versterkte toren. Ook leverde de Raaltenaar de eerste aanzet tot een bewijs dat er een mogelijk oude nederzetting uit de IJzertijd moet hebben bestaan op een specifieke zijde van de Lemelerberg. Dat zijn vondsten van grote betekenis zijn komt tot uitdrukking in de belangstelling die de Rijksdienst Cultureel Erfgoed toont. Naast het vele speurwerk dat Terlouw reeds verrichtte verwacht hij ook in de omgeving van Hasselt en nabij Dalfsen interessante vondsten. Entree - vrije gift. 

*Vrijdagavond 24 januari 2020 wordt ingevuld met een avond Gotiek. Thema van de lezing: De Gotische Bouwstijl in Frankrijk. De gotische kathedralenbouw, zoals die ontstond op het Îl de la Cité toen de geestelijke Suger van de abdij van Saint-Denis een verbouwing doorvoerde van het koor, wordt aangemerkt als zijnde het begin/ontstaan van de Gotiek.  De spreker is Ir. Robert Guinee, restauratie-architect en architectuur-enthousiasteling! Zijn eigen woorden, 'als klein jochie werd ik al aangetrokken door architectuur. Vooral in oude gebouwen had ik grote interesse. Ik wist altijd al dat ik architect wilde worden. Grote restauraties in mijn geboorteplaats, Bergen op Zoom, volgde ik op de voet.' Na een verkort propedeuse-traject, te danken aan het H.T.S. - diploma, volgde hij de specialisatie restauratie onder hoogleraar Prof. Dr. Ir. F (Frits) van Voorden. Na deelname aan 2 archeologisch- architectonische expedities in Jordanië is hij afgestudeerd op het oude Romeinse theater van de Romeins-Hellenistische stad Gadara (huidig Umm Qes). Zie verder zijn cv op internet.

De grote verscheidenheid in lezingen die hij geeft omvat beroemde architectuursteden, architectuurstijlen zoals (Neo-) Gotiek, Romaans, Romeins, Syrië, moderne bouwkunst, Zijn grote liefde voor met name de gotische kathedralenbouw in Frankrijk maakt daar deel van uit. Entree - € 5,-

 

*Vrijdagavond 28 februari 2020 wordt er door Henri Bosveld, vrijwilliger bij Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem, teruggeblikt op de eerste registratie van zwaartekrachtsgolven. Deze rimpelingen in ruimtetijd werden reeds voorspeld door het genie Albert Einstein in zijn Algemene Relativiteitstheorie. Bekendheid hieraan werd gegeven op drie persconferencies die tegelijkertijd werden gehouden en wel in Washington, Pisa en Amsterdam. Dankzij extreem gevoelige apparatuur werd de eerste zwaartekrachtsgolf gemeten (Gravitation Wave 150914) op zaterdag 14 september dit jaar als gevolg van twee op elkaar botsende zwarte gaten, 1.500.000.000 lichtjaar van ons verwijdert. Entree - vrije gift. 

 

                                                                                      

Een van de topvondsten gedaan door Frans Roescher. De schedel van een aonyx antiquus, oftewel klauwloze otter!

*Op vrijdag 13 maart 2020 betreft het een avond paleontologie. Frans Roescher, woonachtig in Almere, gaat het vooral hebben over het Laat-pleistoceen van de Almere en omstreken. Het betreft een verhaal over de fossiele vondsten van hem uit het Eemien en het Weichselien. Hij gaat u onderhouden over het landschap, klimaat en de fauna van die tijd. Het betreft de periode van 126.000 tot 11.800 jaar geleden. Faunaresten uit die tijd zijn spectaculair! Het betreft o.a. de bosoliefant, klauwloze otter, nijlpaard, leeuw, hyena, wolharige neushoorn, mammoet, reuzenhert enz. Vrije gift.  

Vanwege de Feestdagen vindt er op vrijdag 27 december geen presentatie plaats. Wij wensen iedereen fijne Feestdagen toe. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten bij Klein Kenniscentrum de Brug stuur dan je e-mailadres op naar vincent@muziekhuisspannenburg.nl